Baza artykułów

Upoważnienie a pełnomocnictwo

Upoważnienie a pełnomocnictwo – poznaj różnice

W języku potocznym często pojęcia upoważnienie i pełnomocnictwo używane są zamiennie przez niezorientowanych w temacie. Upoważnienie, a pełnomocnictwo to jednak dwa odrębne tematy. Jakie są różnice pomiędzy nimi? Kiedy możemy posiłkować się upoważnieniem, a w jakich przypadkach konieczne jest pełnomocnictwo?

Różnice dotyczące powyższych kwestii odnoszą się nie tylko do samego znaczenia, ale też roli osoby z upoważnieniem lub pełnomocnictwem i wykorzystaniem jej przy konkretnych sprawach.

Upoważnienie, a pełnomocnictwo – różnice

Zacznijmy od upoważnienia. W praktyce jest to dokument uprawniający daną osobę, do reprezentowania nas przy zawieraniu określonej, pojedynczej czynności. Co to oznacza? Możemy nadać upoważnienie do odbioru jakiegoś dokumentu, rzeczy materialnej, czy załatwienia konkretnej sprawy.

Na upoważnieniu muszą być dane osoby udzielającej upoważnienie, a także tej, której jest ono udzielane. Dane muszą być pełne (łącznie z numerem dowodu osobistego), aby można było zweryfikować tożsamość obydwu osób. Konieczne jest również zaznaczenie, jakiej kwestii dotyczy upoważnienie – np. złożenia wniosku w imieniu petenta.

A co z pełnomocnictwem? Tu sprawa jest bardziej rozbudowana. Pełnomocnik ma większe prawa niż osoba upoważniona, bo ma prawo decydować według woli osoby lub instytucji udzielającej pełnomocnictwa. To oznacza, że pełnomocnik ma w praktyce moc decyzyjną i jego decyzje są wiążące. Taka forma powinna być ustanowiona prawnie, najczęściej za potwierdzeniem notarialnym. Różnica między upoważnieniem a pełnomocnictwem jest więc bardzo wyraźna.

Dla kogo upoważnienie, a kiedy pełnomocnictwo?

Upoważnienie najlepiej ustanowić, gdy nie możemy załatwić danej sprawy i chcemy przekazać ją w ręce innej osoby. To może sprawdzić się np., gdy pojazd ma dwóch współwłaścicieli i jeden z nich nie ma możliwości przyjechania do urzędu np. w celu potwierdzenia przerejestrowania pojazdu lub innych związanych z tym czynności.

Z kolei pełnomocnika najczęściej ustalają formy prawne takie jak spółki, do reprezentowania interesów w imieniu zarządu. Dla przykładu – według statutu do zawierania umów w imieniu spółki konieczna jest pisemna zgoda wszystkich członków zarządu. Niestety, ogranicza to pole manewru formie prawnej, bo nie zawsze łatwo jest zebrać cały zarząd. Ten może więc powołać pełnomocnika, którego podpis będzie tożsamy z podpisem wszystkich osób z zarządu. Pełnomocnictwa mogą również udzielać osoby fizyczne, które są zagranicą i nie mogą zajmować się swoimi sprawami w kraju, osoby starsze lub niepełnosprawne. Często pełnomocnikami są prawnicy danych osób.

Pamiętajmy, że obydwie formy są odpowiedzialną kwestią i nie warto dawać ich byle komu. Pełnomocnik ma szerokie uprawnienia i w ogóle powinien być sprawdzony w zaufaniu. Jeżeli jednak mamy ograniczony czas i możliwości, warto zastanowić się nad ustanowieniem pełnomocnika lub działaniem za pomocą upoważnienia, gdyż to bardzo wygodna i oszczędna kwestia.