Baza artykułów

Pożyczka na weksel – co to jest?

Pożyczka udzielana pod weksel to rozwiązanie dla wszystkich tych osób, które nie chcą bądź nie mogą otrzymać pozytywnej odpowiedzi na złożony wniosek w instytucji bankowej, czy pozabankowej. Pożyczki pod weksel udziela bowiem osoba prywatna innej osobie prywatnej. W takiej sytuacji weksel jest traktowany jako swego rodzaju forma pieniądza. Podobnie jak w przypadku każdej innej pożyczki tak i tutaj spisuje się umowę, która zabezpiecza interesy obydwu stron, a więc tak pożyczkodawcy jak i pożyczkobiorcy.

Zanim jednak przejdziemy do szczegółów związanych z podjęciem środków za pomocą pożyczki udzielanej na weksel, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym ten weksel w rzeczywistości jest. Otóż weksel to nic innego jak papier wartościowy, który może pełnić przeróżne funkcje. Weksel może być stosowany jako zabezpieczenie kredytu, może mieć funkcję obiegową, refinansową, czy wreszcie można się nim posługiwać jako swego rodzaju gwarantem i źródłem finansowania.

Pożyczki - Łowca Chwilówek

Warto pamiętać o tym, że pożyczka pod weksel jest chroniona prawem wekslowym. Kiedy weksel staje się pełnoprawnym dokumentem – w momencie, gdy jako pożyczkobiorca podpiszemy się pod nim. W ten sposób przyjmujemy na siebie wszelkie zobowiązania finansowe, jakie wynikają z zawieranej umowy między nami, a pożyczkodawcą. Weksel, który staje się dokumentem, można odsprzedać, dlatego też nie zawsze pożyczkodawca jest osobą, która będzie zajmować się monitorowaniem spłaty zobowiązania.

Weksel, by mógł stać się pełnoprawnym dokumentem, musi zawierać odpowiednie informacje. Przede wszystkim papier wartościowy musi być odpowiednio opatrzony nagłówkiem „weksel”, za pomocą którego można określić typ dokumentu. Najczęściej napis ten znajduje się na środku u góry. Ponadto na wekslu nie może zabraknąć daty i miejsca wystawienia dokumentu, jak i terminu oraz miejsca spłaty zadłużenia. Dokument ponadto powinien zawierać informację o tym, że pożyczkobiorca godzi się na spłatę danej kwoty udzielanej pożyczki. Na dokumencie powinny też znaleźć się dane osobowe pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy, a na samym dole podpis osoby, która otrzymuje pożyczkę.

Zanim zdecydujemy się podpisać dokument, warto sprawdzić, czy kwota pożyczki, która widnieje na wekslu jest dokładnie tą, która była tematem rozmowy między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą. Może się bowiem okazać, że weksel zostanie podpisany bez kwoty pożyczki i wówczas również będzie mieć on swoją wartość. Natomiast często zdarza się, że później na takim wekslu widnieje inna suma pożyczki, niż była zakładana na początku.

Pożyczka pod weksel ma swoje dobre i złe strony. Dla pożyczkobiorcy zaletą może być to, że jego historia kredytowa nie będzie brana pod uwagę, jak również fakt, że na weksel można otrzymać nawet do stu tysięcy złotych. W dodatku nie trzeba przedstawiać żadnych zaświadczeń o dochodach i o taką pożyczkę mogą się ubiegać również osoby, które są dłużnikami i mają zajęcia komornicze. Plusem jest również możliwość ustalenia indywidualnego terminu spłaty zadłużenia. Do minusów należy zaliczyć fakt, że pożyczkobiorca musi być czujny na każdym etapie zawierania umowy z pożyczkodawcą, by nie zostać oszukanym.