Baza artykułów

Płynność finansowa - co to jest?

Płynność finansowa – co to jest? Poznaj wskaźniki płynności

Mówiąc często o finansach w domu czy firmie możemy spotkać się z pojęciem płynności finansowej. W tym tekście postaramy się wyjaśnić co to jest płynność finansowa, jakie są jej wskaźniki i typy oraz kiedy możemy mówić, że zachowujemy całkowitą i pełną płynność w finansach domowych czy firmowych. Zapraszamy do analizy materiału z poniższego tekstu!

Zacznijmy od sprawdzenia co to jest płynność finansowa i jak należy definiować to pojęcie w różnym charakterze.

Czym jest płynność finansowa?

W ujęciu stricte definicyjnym, płynność finansowa to zachowanie przez przedsiębiorstwo zdolności do opłacania krótkotrwałych zobowiązań, takich jak pensje pracowników, rachunki, raty kredytów w danym miesiącu, opłacanie kontrahentów za usługi i materiały, a także regularne płacenie podatków i składek ZUS. To element, który pozwala ocenić w jakiej kondycji finansowej jest firma. Płynność finansowa dotyczy jednego miesiąca.

W przypadku konsumentów indywidualnych płynność finansowa ma ujęcie potoczne i dotyczy zdolności do regulowania rachunków, utrzymania gospodarstwa domowego i opłacania kredytów. Nie jest jednak definiowana w tym zakresie.

Płynność finansowa – wskaźniki

Wskaźniki płynności finansowej pozwalają określać ją podczas obliczeń. Po co? Najczęściej wymagana jest podczas brania długotrwałych kredytów bankowych inwestycyjnych, gdyż instytucja chce zobaczyć, czy firma jest w stanie regularnie spłacać należności. Mamy trzy wskaźniki płynności finansowej – każdy z nich obliczamy w różny sposób.

Na początku obliczane są wskaźniki bieżące. To aktywa obrotowe dzielone przez zobowiązania krótkoterminowe. Prawidłowa wartość jest tu wyższa niż 1,2-2. Wskaźnik poniżej 0,8 oznacza brak płynności. Wskaźniki płynności szybkiej to aktywa obrotowe pomniejszone o zapasy, dzielone przez zobowiązania krótkotrwałe danego przedsiębiorstwa. Wskaźnik prawidłowy wynosi również od 1,2- 2, natomiast niebezpieczną wartością jest poniżej 0,5. Ostatnim wskaźnikiem jest płynność natychmiastowa. To inwestycje krótkoterminowe dzielone przez krótkoterminowe zobowiązania, a prawidłowa wartość powinna wynosić tu 1.0. Z kolei niebezpieczny jest spadek wartości poniżej 0,2.

Jak odbija się brak płynności finansowej?

Przedsiębiorstwo, które ma problem z płynnością finansową musi wybierać, które zobowiązania spłacać w pierwszej kolejności. To duży kłopot, wpływający na kondycję firmy i możliwość zaciągania kolejnych kredytów. Pamiętajmy, że zachwiana płynność finansowa powinna być wskaźnikiem zmian w finansach przedsiębiorstwa, bo jest pierwszym krokiem do pełnego bankructwa!

Jak zachować płynność? Kontrolując ją regularnie, analizując potrzebne i niepotrzebne wydatki (te drugie powinny być usuwane lub optymalizowane), sprawdzając zapotrzebowanie na pracowników, analizując potrzeby rynku oraz inwestując środki pieniężne w wartości pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa. W ten sposób firma z pewnością będzie płynna i regularna w opłacaniu finansowych kosztów!