Baza artykułów

kredyt czy pożyczka

Kredyt czy pożyczka – poznaj różnice!

Choć pojęcia te zwykle traktowane są jako synonimy, w rzeczywistości oznaczają dwa różne produkty finansowe. Jeśli chcesz wiedzieć z jakim rodzajem wsparcia finansowego masz do czynienia, koniecznie kontynuuj lekturę tego wpisu.

Błędne postrzeganie kredytu jako pożyczki czy też nazywanie pożyczki kredytem może wynikać z faktu, że oba te produkty znajdują się w ofercie banków. Jednak dopiero dogłębna analiza zasad ich działania pozwala znaleźć kluczowe różnice pomiędzy tymi formami wspierania domowego budżetu. Pierwsze różnice pomiędzy kredytem a pożyczką widać już na poziomie sporządzonej umowy.

Wybierz kredyt gotówkowy przez internet!

Forma zawarcia umowy

W przypadku kredytu, podstawę do jego udzielania stanowi zawsze umowa sporządzona na piśmie. To właśnie ten dokument szczegółowo określa warunki, koszty czy też zasady zwrotu naszego zobowiązania. W przypadku pożyczki nie ma obowiązku sporządzenia pisemnego poświadczenia. Umowa pożyczki może być więc zawarta ustnie, choć dla kwot powyżej 500 zł zawsze zaleca się ustalenie warunków na piśmie.

Koszty udzielenia wsparcia finansowego

Decydując się na kredyt musimy wziąć pod uwagę takie opłaty jak prowizja czy oprocentowanie. W przypadku pożyczki żadne opłaty nie są wymagane. Dlatego też darmowe chwilówki w firmach pozabankowych to nie mit. Oczywiście, jeśli strony uzgodnią inaczej, pożyczkodawca ma prawo naliczyć odsetki czy też prowizję za pożyczenie gotówki.

Własność pożyczonego kapitału

W przypadku kredytu właścicielem pieniędzy, którymi dysponujemy, cały czas jest bank. Oznacza to, że wszystko co kupimy za pieniądze pochodzące z banku, należy do tej instytucji – oczywiście tylko do momentu całkowitej spłaty naszego zobowiązania, Biorąc pożyczkę, cały otrzymany w ten sposób kapitał staje się z kolei naszą własnością. Nie musimy zatem nikomu tłumaczyć się, jak dysponujemy pożyczonymi pieniędzmi, a samą pożyczkę można wydać na dowolny cel.

Czas korzystania z pożyczonych pieniędzy

Jeżeli pożyczone przez nas pieniądze pochodzą z kredytu, musimy oddać je zgodnie z harmonogramem otrzymanym w umowie. Termin zwrotu naszego długu jest zatem bardzo precyzyjnie określony. Wybierając pożyczkę, mamy nieco luźniejsze ramy czasowe. Termin jej zwrotu nie musi być bowiem ustalony na konkretny dzień. Wszystko zależy od naszych indywidualnych uzgodnień z pożyczkodawcą

Instytucja upoważniona do udzielania wybranego wsparcia finansowego

Kredytu mogą udzielać wyłącznie banki i SKOKi. Posługiwanie się tym pojęciu w odniesieniu do produktów finansowych innych instytucji jest więc błędem. Pożyczkę natomiast możemy otrzymać nie tylko od banku czy SKOKu, ale też od instytucji pozabankowych czy osób prywatnych.

Podstawa działania

Każdy otrzymany przez nas kredyt podlega pod Ustawę o kredycie konsumenckim oraz przepisy Prawa bankowego. Pożyczka z kolei opiera się wyłącznie na założeniach Ustawy i kredycie konsumenckim. Co więcej, wobec takich produktów zastosowanie mają także paragrafy Kodeksu Cywilnego. W oparciu o wspomniane Prawo bankowe działają wyłącznie banki i SKOKi, co oznacza, że tylko one mają prawo udzielać konsumentom wsparcia w postaci kredytu.

Podsumowując

Nie da się ukryć, że różnice pomiędzy kredytem a pożyczką są dosyć istotne. W związku z tym, sięgając po wybrany produkt finansowy powinniśmy dokładnie sprawdzić czy mamy do czynienia z kredytem czy pożyczką. Jeśli produkt zwany kredytem proponuje nam instytucja inna niż bank czy SKOK powinno to wzbudzić naszą czujność i skłonić do dokładniejszego przyjrzenia się pożyczkodawcy lub wyboru konkurencyjnej oferty. W ten sposób zadbamy o swoje bezpieczeństwo w kwestii pożyczania i unikniemy niepotrzebnych kłopotów finansowych. (ks)

Sprawdź ranking kredytów gotówkowych – kredytnakazdycel.pl